danh mục sản phẩm

Quy Trình Mua Hàng

01. Xem và lựa chọn sản phẩm trực tuyến

02. Kiểm tra giỏ hàng và tiến hành đặt hàng

03. Điền thông tin khách hàng vào bảng thông tin

04. Tiến hành thanh toán trực tuyến (nếu cần)

05. Kiểm tra và xác nhận đơn hàng

06. Nhận hàng và thanh toán COD (nếu cần)